Kontakt

Administrativt kansli
Nygatan 9
151 73 Södertälje
sodertalje@mp.se
08-550 165 44

Politiskt kansli
emilia.correia@sodertalje.se (kommunalrådssekreterare)
08-523 064 18


Adresslista till medlemmar med uppdrag.
Comments